Abraham Castro Neira _arquitecto

Abraham Castro Neira (Silleda, 1986) é Arquitecto, Licenciado pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de CoruñaTécnico Superior de Urbanismo pola EGAP. Músico Graduado Profesional con especialidade en violoncello; poli-instrumentista intérprete de clarinete. Actualmente e dende o ano 2017 é Arquitecto Asesor Urbanista do Concello do Irixo e compaxina o exercicio da arquitectura coa continuación de estudos en diversas disciplinas.

 

Curriculum

2022 - Obra Seleccionada VIII Arquia Próxima

2022 - Obra Catalogada VIII Arquia Próxima

2021 - Premio Panorama de Obras na XV BEAU Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 

2021 - Premio COAG XIX 

2020 - Gran Premio de Arquitectura Enor 2020

2019 - Premio Panorama de Obras na XI BIAU Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo - Campo de útbol de A Gandareira. Autores: Abraham Castro y Carlos Pita

2017 - Gañador concurso de traslado e creación de unha nova casa consistorial para Silleda - "Naturalmente Noso"

Tras finalizar os estudos de Arquitectura, comeza a exercer a profesión a finais do ano 2012; entre os anos 2013 y 2014 exerce como Arquitecto Asesor no Departamento de Urbanismo da súa vila, tras un breve período comenza a asesoría co Plan Xeral de Ordenación Urbana da mesma, atopándose a día de hoxe en proceso de aprobación definitiva .

A sensatez de medios, a identidade, o emprego de materiais do lugar, así como un escrupuloso control da execución mais os seus costes levaron os seus proxectos a ser destacados por administracións como a Consellería de Medio Ambiente respecto de intervencións en espazos naturais de Rede Natura 2000 e tamen entornos naturais de Especial Protección; do mesmo xeito, a rehabilitación de infraestructuras, espazos urbanos ou de protección patrimonial acadaron a mellor consideración por parte das administracións intervinintes .

En outubro do ano 2016, xunto con Natalia C. e Martín P., elabora o proxecto “Semente de pedra”, seleccionado por la Xunta de Galicia para a organización dos Obradoiros de Emprego nas materias de Cantería y Xardinería.  Dende decembro de ese mesmo ano e ate maio de 2017 foi de Director de Obra e Coordinador de dito obradoiro.

En outubro de 2017 gaña o concurso para o traslado e nova creación do Concello de Silleda.

A partires do ano 2018 comenza a xestión urbanística do Concello do Irixo.

Foi becado en numerosas ocasións pola corporación Hijos de Rivera para participar nos Talleres 12 Miradas Riverside impartidos por mestres como o arquitecto Toni Gironès ou o deseñador Curro Claret.

Na actualidade mestura a elaboración de proxectos tanto para o sector privado como para as administracións públicas, así como a participación en diferentes sectores multidisciplinares.

Servizos

Vivenda

Redacción, dirección e xestión de proxectos de vivenda, ben sexa unifamilar illada, emparellada ou colectiva.

Espazos Urbanos e proxectos de urbanización

Contamos cunha ampla experiencia na creación e reforma de espazos urbanos, prazas, rúas e mesmo tramos interurbanos.

Rehabilitación

Se queres darlle nova vida a unha construcción ou un local que ten visto mellores tempos estas a falar coa persoa axeitada

Consultoría sobre licenzas

A nosa ampla experiencia en consultoría técnica coas administracións fai que sexamos os máis indicados para tramitar as túas licenzas.

Proxectos de Legalizazón

Se tes dúbidas sobre a legalidade dalgunha construción, edificación ou vivenda e queres restablecela nós axudámosche.

Certificacions enerxéticas, de Antigüidade e Superficie

Para realizar trámites e xestionar as túas propiedades é moi probable que che esixan calquera deste tipo de certificacións, nós resolvémolo.

Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde

Xestionamos e diriximos as túas obras coa maior rigorosidade posible. Estas en boas mans.

Peritaxe Xudicial

Esforzo e tenacidade defínenos.

Xestión catastral da propiedade

Xestión catastral de: Servidumes, expedientes de dominio e reclamacions

Contacto

Deixa as túas dúbidas!!

Leín e acepto a política de privacidade.

Política de Privacidad

1. Política de privacidad 

Abraham Castro informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web. 

En este sentido, Abraham Castro garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad. 

2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos 

Abraham Castro tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, Abraham Castro será considerada como responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos. 

A su vez Abraham Castro informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios y la gestión de la relación comercial.

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales. 

Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de Abraham Castro, y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos por Abraham Castro. 

3. Comunicación de información a terceros 

Abraham Castro informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando Abraham Castro disponga del consentimiento expreso del usuario. 

4. Derechos de los usuarios 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales. 

En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de Abraham Castro. Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos personales. 

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección: Abraham Castro Neira C/Braña do medio nº10 C.P. 36540 Silleda- Pontevedra o la dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección de Datos. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos. 

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado. 

Edificación

Espazos naturais

Espazos naturais

Espazos urbanos

Espazos urbanos

Deseños e outras cousas

Deseños e outras cousas